top of page

אסטרטגיה

מה היא אסטרטגיה?

רכשתי ניסיון מקצועי עשיר מאד, תמיד  ידעתי כיצד לחשוב מחוץ לפרדיגמה ממעוף הציפור ולנתח את דרכו של הצד שמולי.
ניסיוני הרב והעשיר מילא את ארגז הכלים שלי עם אפשרויות רבות ורעיונות לניתוח מצבים, לפרש ולהבין כיצד פותחים ראש גשר לאור פערים בין צדדים.    
פשיטא, פתיחת ראש גשר מהנקודה בו נמצאים לנקודה המסוימת אליה רוצים להגיע.  

האסטרטגיה שלי היא דרך  
לגשר על הפער בו הלקוח/ה נמצא/ת למקום בו רוצים להגיע . 
להיות החזון שלי, 
לפעול בהתאם למטרות שקבעתי, 
כתיבת מטרות שאליהן רוצים להגיע .
כתיבת תכנית עבודה בהתאם לחזון ומטרות, 
בחינת המשאבים שאצטרך במעלה הדרך. 
הצגת תוכנית התמודדות עם תקלות צפויות תקלות שאינן ידועות.
לטוס גבוה ולבחון את המשבר רק ממעוף הציפור. 
הכרת השטח והסביבה, הבנה וניתוח הסביבה
בחינת הקשרים של המשפחה החברים ונקודות עסקיות ופיננסיות.
תוכנית התמודדות עם מקור אירוע ( פילגש, משפחה וכו') 
תוכנית שאני מוביל את האירוע ולא מובל.
הצלחה אסטרטגית היא המקצוענות לשלב בין המצב כעת לבין המצב בעתיד בין התמונה כרגע לבין התמונה בעתיד . 

מה היא אסטרטגיה?

ביום יום אנו בחברה מאד "צבאית – מאצ'ואיסטית", כנראה זה חלק מהמיקום שלנו על כדור הארץ. אסטרטגיה, פרשנות מידית שלנו, תוכנית פעולה צבאית.


בחיים האזרחיים אנו לא מנהלים מלחמה צבאית.

כאסטרטג מתכלל ומנהל משבר משפחתי נדרשת ממני תוצאה אישית. נדרש ממני כאסטרטג לניהול משבר משפחתי להחליט כיצד אני מכין ועובד על תוכנית פעולה להובלת התהליך למטרה שלשמה שכרו את שירותי המקצועי. 


השירות המקצועי הוא להגיע למטרה כמובן בהתאם לאמצעים והכלים הניתנים והעומדים לרשותי ולהוביל דרך אשר תניב את מקסימום המטרה.

דרכי בחיים עמוסה שובל ארוך כעו"ד פלילי ומשפחה, מנהל עיזבון, מאמן לחיים, מנהל עסקי ומגשר מקצועי .

*** השירות שלי מקצועי כאסטרטגי.  תכלול אירוע אינו כולל טיפול רפואי, נפשי ופסיכולוגי. השירות שלי ניתן לנשים וגברים ***      

bottom of page