top of page

השירות שלנו

ניהול משבר משפחתי

מה היא אסטרטגיה?

האסטרטגיה שלי היא הדרך לגשר על הפער בו הלקוח/ה נמצא/ת למקום בו רוצים להגיע. להיות החזון שלי, לפעול בהתאם למטרות שקבעתי, כתיבת מטרות שאליהן רוצים להגיע .

תכלול / מתכלל משבר משפחתי

תכלול הינו מושג של יצירת תיאום, אינטגרציה שילוב חיבור וכו'.

משבר משפחתי,תיאום בין כל הגורמים הרלוונטים
עורך דין גירושין

ניהול  משבר / משבר משפחתי 

משבר גורם להתנהגות שאינה בהכרח לוגית ורציונאלית.

משבר יכול וגם עלול להוביל לתוצאות בלתי רצויות ותוצאות הרסניות. 

יועץ משפטי אישי

במהלך כל שנותיי כעו"ד התמחיתי בייצוג פלילי ומשפחה, ערך מוסף מעבר להיותי האסטרטג ומתכלל. 

יריב וינצר-ייעוץ משפטי אישי

*** השירות שלי מקצועי כאסטרטגי.  תכלול אירוע אינו כולל טיפול רפואי, נפשי ופסיכולוגי. השירות שלי ניתן לנשים וגברים ***      

bottom of page