top of page

הפקדת צוואה אצל רשם הירושה ,

הפקדת צוואה אצל רשם הירושה במשרד המשפטים


אדם שערך צוואה רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה בהתייצבות אישית או באופן מקוון , הפקדה היא רשות ולא חובה , ניתן להפקיד צוואה חדשה ולמשוך את הישנה.

אדם שערך צוואה בכתב ידו או עם עדים או צוואה בפני רשות יכול לשמור אותה אצלו, בכל מקום שבו יבחר.

נקודות חשובות

1. אדם הרוצה להיות בטוח כי הצוואה תימצא עם מותו וכי היא תישמר מפני פגעי הזמן, יכול להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה

2. ההפקדה יכולה להתבצע בהתייצבות אישית בלשכת הרשם לענייני ירושה, או בהפקדה מרחוק באופן מקוון.

3. עדים לצוואה בעל פה חייבים להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה את זיכרון הדברים שערכו לפי דברי המצווה.

הפקדת צוואה בהתייצבות אישית אצל הרשם לענייני ירושה

צוואה יכולה להיות מופקדת אצל הרשם רק על ידי המצווים עצמם (מי שערך את הצוואה), בהתייצבות אישית, ורק המצווים עצמם יכולים לבקש אותה בחזרה.

לא ניתן להפקיד צוואה או לקבל אותה בחזרה באמצעות מיופה כוח.

מומלץ להזמין תור מראש ללשכת הרשם לענייני ירושה שבה מעוניינים להפקיד את הצוואה.


פרטי ההליך

על המצווה להגיע ללשכת הרשם לענייני ירושה,

למלא בכתב יד בקשה להפקדת צוואה,

להצטייד במסמכים הבאים:

צוואה מקורית חתומה על ידי המצווה. תעודת זהות ישראלית בעלת תמונה עדכנית. אם התמונה אינה עדכנית יש להצטייד בתעודה רשמית נוספת עם תמונה עדכנית (כגון דרכון, רישיון נהיגה וכדומה). אישור על תשלום אגרה בסך 115 ₪ (נכון ל-2023) בגין הפקדת צוואה. ניתן להסדיר את תשלום האגרה בכל אחת מהדרכים הבאות:

באופן מקוון

יש לסמן "הפקדת צוואה".


בעמדות אוטומטיות במשרדי קבלת הקהלבבנק הדואר, באמצעות שוברים אותם יש לבקש במשרדי קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.


https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=59a8638d-4c4c-477b-92f0-f545794acea1&categories=65b10d52-a47b-447d-83ab-50469fae0246

הצוואה תיסרק למחשבי הרשם לצורך שמירת עותק, ולאחר מכן תיסגר במעטפה חתומה ותישמר בכספת.

הרשם מעביר הודעה על הפקדת הצוואה למרשם הארצי בירושלים, והמפקיד מקבל אישור על הפקדת הצוואה.

הפקדת צוואה יכולה להיעשות אך ורק על-ידי המצווה עצמו (מלבד במקרה של צוואה בעל פה), והוא היחיד שיכול למשוך בחזרה צוואה שהופקדה.

משרד עו"ד ד"ר יריב וינצר & עו"ד אדם וינצר


מתמחה בעריכת צוואות אשר תקפות הן לדין העברי והן לדין בישראל, עורך צוואות הדדיות, מוציא צווי קיום צוואה וכן צווי קיום ירושה.


משרד עו"ד ד"ר יריב וינצר & עו"ד אדם וינצר& עו"ד אריאל שריג

מתמחה בניהול משפטים בסכסוכי ירושה גירושין מעמד אישי.

רוצים לערוך צוואה

רוצים להתגרש בבטחה מקצועית

רוצים לנסות להיפרד בגישור

רוצים לקבל שירות מקצועי אישי ואדיב


בכבוד רב

ד"ר יריב וינצר, עו“ד נוטריון מגשר

צרו קשר איתי : 0523232223


צפייה 1

Comments


bottom of page