top of page

צוואה, צוואות,סוגי צוואות , קצת על צוואות ד"ר יריב וינצר עו"ד משפחה מגשר נוטריון

צוואה


צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו ואמור למנוע סכסוכים בין בני משפחה.

יתרונות הצוואה - רק באמצעות צוואה, הנכתבת בהתאם לכללי החוק, יכול אדם להיות בטוח כי לאחר מותו יחולק רכושו בדיוק לפי רצונו.


צוואה הדדית, בני זוג יכולים לקבוע בצוואה הדדית שרק לאחר מות האחרון מבניהם, יעבור רכושם לילדים. "צוואה הדדית" יכולה לקבוע כי בן הזוג הנותר יהיה רשאי לעשות במה שקיבל כראות עיניו, או שעליו לנהוג בהתאם לתנאים ולהסכמות שבני הזוג קבעו בצוואה.

הבדל בין צוואה הדדית לבין צוואה רגילה :

צוואה הדדית מבוססת על החלטות משותפות של בני הזוג, מעין חוזה משותף על בסיס ההסכמות בין בני הזוג , כגון כיצד לחלק את הירושה או כיצד יש לנהוג במקרה שבו בין הזוג הנותר ינהג ברכוש בזוגיות נוספת, לאחר מות אחד מבני הזוג.צוואה נוטריונית

היתרונות בעריכת צוואה בפני נוטריון- לפי החוק , דין נוטריון כדין שופט בכל הנוגע לעריכת צוואה בפני בית המשפט. סמכויותיו של הנוטריון זהות לאלה של השופט.

אישר נוטריון את הצוואה, הצוואה מהווה ראיה בעלת משקל רב בהליכים משפטיים מבלי שיהיה צורך להציג ראיות נוספות.


בניגוד לצוואות אחרות, במידה והצוואה קיבלה אישור מנוטריון, חזקה עליה כי מדובר במסמך המהווה ראיה לכך כי מדובר בעדות לרצונו של המצווה. צוואה מול נוטריון תמנע ערעור עליה או פסילתה במקרה של ניסיון לפסול את הצוואה.


נוטריון לא יאשר צוואה אשר נערכה בפניו במידה והאדם המבקש לערוך אותה מרותק למיטתו או מאושפז בבית חולים. עריכת צוואה במקרים אלה תעשה רק לאחר שהוצגה בפני הנוטריון תעודה רפואית אשר הוצאה ביום עריכת הצוואה המעידה על כשרות המצווה בהתאם לתקנה 4 (ה) לתקנות הנוטריונים הקובעת כי במידה והנוטריון סבור כי המצווה איננו במצב בריאותי תקין על מנת לערוך את צוואתו, עליו לבקש מהמצווה להציג בפניו תעודה רפואית רלבנטית ליום החתימה.

לאחר מכן, מצורפת התעודה הרפואית לעותק האישור שנשמר בידי הנוטריון.


ילדים כחלק מהירושה !

לאחר מות הורה ובמידה ולא נערכה צוואה ההורה השני והילדים יורשים לפי חוק הירושה.

הגיע לאימא ודרש את חלקו בירושה.

החוק קובע שבמקרים בהם אין צוואה גם הילדים יורשים את חלקם מבן הזוג שנפטר.

כיצד מונעים מקרים כאלה נכון עורכים צוואה.


צווי ירושה וצווי קיום צוואה דיגיטליים-

צו דיגיטלי הוא צו שמונפק כקובץ מחשב ונחתם דיגיטלית על ידי רשם הירושה. בעת הנפקת הצו הדיגיטלי, הצו נשלח באופן אוטומטי לכתובת הדואר האלקטרוני של עו"ד מגיש הבקשה והמייצג.

הצו שהונפק מועבר ישירות גם לבנקים, חברות הביטוח וגופי הממשלה הרלוונטיים, כגון:

טאבו, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל, רשות התאגידים ועוד.

בעת פניה לקבלת שירות בגופים אלו אין חובה לצרף את הצו.

עם קבלת הצו הדיגיטלי מומלץ לשמור אותו במחשב שלכם כקובץ לשימוש עתידי, כך תוכלו להעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש.

רשם הירושה לא מנפיק צווים מודפסים ולא ניתן לקבל העתקי צווים במשרדי רשם הירושה.


בקשה למתן צו ירושה: https://www.gov.il/he/service/inheritance_order

להגשת הבקשה:


בקשה לצו קיום ירושה https://www.gov.il/he/service/probate_order

להגשת הבקשה:סוגי הצוואות

א. צוואה בעדים - זוהי צוואה אשר על המצווה לחתום עליה ולהצהיר כי היא צוואתו מול 2 עדים בגירים וכשירים משפטית להעיד. חשוב לומר כי 2 העדים לא יכולים להיות אנשים שנהנים לפי הצוואה, שכן אם העדים הינם מוטבים עפ"י צוואת המצווה הרי שעדותם פסולה והצוואה לא תהיה תקפה.

ב. צוואה בכתב יד - זוהי צוואה שנכתבת כולה בכתב ידו של המצווה בצירוף תאריך כתיבתה וחתימת ידו של המצווה. באופן אישי אינני ממליץ לאנשים לבצע צוואות באופן שכזה שכן לא פעם נתקלתי בפניות לרשם הצוואות בהן צד שאינו מרוצה מהצוואה טוען לפסלותה או לזיופה. מאחר והיא אינה נכתבת מול עדים נעשה הדבר מסובך להוכחה בבית המשפט ומדובר בהליך משפטי ארוך ומייגע. יש לזכור כי מטרת הצוואה היא להקל על היורשים ולא לסבך אותם בהליכים משפטיים...

ג. צוואה מול רשות - היא צוואה שבה אדם מביא את צוואתו וחותם עליה מול שופט או גורם שיפוטי אחר או נוטריון .

ד. צוואת שכיב מרע - זוהי צוואה אשר אדם מצווה כאשר הוא על סף מותו ואז תתקבל צוואתו אף אם נאמרה בע"פ בפני שני עדים. כמובן שעדיף לאדם שקול ומסודר לא להגיע למצב כזה שגם מעלה בעיות משפטיות רבות ויקשה על היורשים בבואם לממש את הצוואה.

​גם צוואה שנערכה באחת מארבע הצורות המפורטות לעיל, יכול שיהיו בה פגמים מהותיים הפוסלים את הצוואה. לדוגמה מספר פגמים הנובעים מ:

 • נסיבות עריכת הצוואה,

 • כשירות המצווה,

 • צורניים

 • הוראה מהוראות הצוואה.כיצד להימנע מטעויות בצוואה

דגשים שיש לשים אליהם לב:


 • בצוואה בכתב יד יש לשים לב כי על הצוואה כולה להיות בכתב יד וכולה רק בכתב ידו של המצווה וחתימתו בלבד.

 • חובה לרשום בכותרת "צוואה".

 • חובה לרשום תאריך ופרטי מצווה מדויקים.

 • מידע אשר מופיע בצוואה צריך להיות מדויק.

 • מצב רפואי: במידה ומתעורר ספק בריאותי חובה לדרוש ולקבל מסמכים רפואיים מרופא מומחה בכדי להימנע מהתנגדויות של מצב רפואי נפשי מנטלי וכו'.

 • נהנים מהצוואה לא יכולים להיות מעורבים בשום צורה בכתיבת הצוואה ו/או בזמן החתימה.

 • ישנן צוואות אשר ניתן להכניס בהן תנאים מסוימים אשר רק בהתקיים התנאי תתקבל הירושה. חשוב מאוד על ניסוח התנאי באופן כזה שלא יכשיל את הצוואה כולה.משרד עו"ד ד"ר יריב וינצר & עו"ד אדם וינצר מתמחה בעריכת צוואות אשר תקפות הן לדין העברי והן לדין בישראל, עורך צוואות הדדיות, מוציא צווי קיום צוואה וכן צווי קיום ירושה.


משרד עו"ד ד"ר יריב וינצר & עו"ד אדם וינצר& עו"ד אריאל שריג מתמחה בניהול משפטים בסכסוכי ירושה גירושין מעמד אישי.רוצים לערוך צוואה

רוצים להתגרש בבטחה מקצועית

רוצים לנסות להיפרד בגישור

רוצים לקבל שירות מקצועי אישי ואדיב


צרו קשר איתי : 0523232223

בכבוד רב

ד"ר יריב וינצר, עו“ד נוטריון מגשר17 צפיות0 תגובות

Commentaires

Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page