top of page

צוואה הדדית , ד"ר יריב וינצר, עו"ד מגשר אסטרטג מנהל משברים משפחתיים

צוואה הדדית שנערכת במחשבה תחילה - יכולה למנוע סכסוכי ירושה      

צוואה הדדית נכנסה לחיינו לפני מספר שנים, כשהיא מציעה את האופציה לזוגות נשואים או ידועים בציבור להוריש את כל רכושם זה לזאת, ולעשות זאת באמצעות מסמך צוואה משותף, או בשני מסמכים נפרדים ותלויים זה בזה.

זוגות רבים רואים בכך פתרון נוח מ - 2 סיבות עיקריות:

 להבטיח את העתיד הכלכלי של בן/בת הזוג.

 להימנע מלכתחילה מיצירת סכסוכי ירושה בין הילדים.

בצוואות אלה, יכולים בני הזוג להחליט כי רק במידה והאחרון מבני הזוג הולך לעולמו, עובר הרכוש שנותר לילדים, בהתאם לסדר הירושה כפי שנקבע ע"י רצון המצווים.

ועם זאת, ניסוחה ועריכתה של הצוואה ההדדית רצוי לעשות במחשבה מעמיקה ויסודית, כיוון שצוואות אלה מוגבלות מאד גם ביכולת השינוי/ביטול שלהן

יש לצוואה הדדית יתרונות, אך גם חסרונות, ואת כל זה רצוי להבין בטרם בוחרים אם זו הצוואה המתאימה בעבורכם, ואנו נהיה כאן בשבילכם.

צוואה הדדית או בשמה העממי "צוואה זוגית", היא צוואה שעורכים בני זוג, בהתאם ל-סעיף 8א לחוק הירושה שתוקן בתיקון מס 12 לחוק הירושה בשנת 2005.

צוואה הדדית : חלק מהיתרונות של עריכת צוואה הדדית,

החלטה משותפת הנוגעת לגורלם של הנכסים שנצברו על ידי בני הזוג, כך שבני הזוג יכולים להיות רגועים בנוגע לאופן שבו הם יורישו את הנכסים.

הצוואה זו מונעת סכסוכים בין היורשים.

ניתן לכלול הוראות שונות הנוגעות ליורשים ואף להבטיח את הביטחון הכלכלי של הצד שישאר בחיים לאחר פטירתו של הצד השני.

 למרות היתרונות ישנן חסרונות כ:

סיכוי לכך שהצד שנותר בחיים יבטל את הצוואה.

הצוואה עלולה להוביל לשינוי בקשר שבין בני הזוג.

לא ניתן לקבוע מראש מה יהיה הערך של הירושה, חוסר היכולת לקבוע את ערך הירושה בעתיד עלול להביאלהליכים משפטיים יקרים וארוכים.


0 צפיות

Comments


bottom of page