top of page

 ניכור הורים, בת מורדת, בן מורד,  הקטנת מזונות , ניכור  הורים   . הכותב ד"ר  עו"ד יריב וינצר , (PHD) סוציולוג, אסטרטג, מנהל משברים משפחתיים , מגשר.

 ניכור הורים, בת מורדת, בן מורד,  הקטנת מזונות , ניכור  הורים   . הכותב ד"ר  עו"ד יריב וינצר , (PHD) סוציולוג, אסטרטג, מנהל משברים משפחתיים , מגשר.

האבא מבקש לבטל מזונות בטענה כי הבת ניתקה קשר עימו

בית המשפט לענייני משפחה  מקבל את הטענה בצורה חלקית ומוריד  את המזונות מסכם של  3500 ש"ל ל  1,500 ₪

האב מערער לבית משפט מחוזי על ההחלטה  בטענה כי טעה בית משפט לענייני משפחה  בכך שלא פתר את האבא ממזונות בכלל.  

האב טען כי שנים אין לו קשר עם הבת , האבא מציין כי שנים ניסה ליצור קשר עם ביתו אך לשווא.

עוד מציין האבא כי הגיש תביעת נזיקין נגד האמא  בטענה  : ניכור  הורים

השופטים שאול שוחט, עינת רביד ונפתלי שילה מבית המשפט המחוזי בתל אביב קבעו כי אין מקום להתערב בקביעה כי לשני ההורים אחריות לנתק בין האב לקטינה.

נקבע בין השאר:

ככלל - ביטול מזונות כשילד לא מעוניין להיפגש עם ההורה (תופעה המכונה "בן מרדן") ייעשה במקרים קיצוניים.

יש לבחון:

האם סירוב הילד להיפגש  עם ההורה נובע מרצונו אמיתי של הילד או קיימת אשמה גם בהורים

האם ההורה התאמץ לחדשו;

האם ביטול המזונות יפגע בחידוש;

מה תהיה ההשפעה על הקטין.

במקרה זה קבע ביהמ"ש כי אין הצדקה שהאב ישלם מזונות לבתו שעה שהיא מתעלמת מקיומו, וכי הפחתת המזונות לא תפגע "בקיומה ההכרחי של הקטינה".

בנוסף צוין כי שינוי המזונות לא ישפיע על האפשרות לחידוש הקשר, מאחר שהקטינה נחרצת בעמדתה כבר שנים, ולא נראה שהמצב ישתנה בעתיד הנראה לעין.

נקבע

גם לאם קיימת אחריות לכך שהקטינה מסרבת לכל קשר עם אביה, אך גם לאב יש אחריות נוכח התנהגותו כלפי הקטינה.

האב ידע על איומים אובדניים של הבת והוא התעלם מכך.

בית המשפט המחוזי הלך לקראת האבא והפחית מזונות רטרואקטיבי.

בנוסף נקבע כי כשהקטינה תגיע לגיל 18, האב לא ישלם שליש  כפי שנקבע בפסיקה כי בתקופת הצבא ישולם 1/3 מגובה המזונות.

לסיכום

ביטול מזונות של ילד שלא בקשר עם הורה הוא חריג מאוד.

תלוי באחריות ההורים למצב, למאמצי חידוש הקשר ולהשפעת ביטול המזונות.

מספר תיק: 48773-10-23

 

12 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page