top of page

"נייר" רק נייר אינו חזות הכל

האב והאם הסכימו על מזונות בסך - 3,000 ₪ לטובת שני הילדים, בית המשפט חשב אחרת וחייב מזונות זמניים בסך 5,000 שקלים.


ההורים ערכו הסכם על גובה מזונות זמניים לילדיהם בסכום של 3,000 ₪, בית המשפט החליט למרות שנערך הסכם בין ההורים כי הוא קובע סכום 5,000 ₪ , למרות זאת האישה התחרטה במהלך ניהול התהליך ודרשה הגדלת מזונות. בית המשפט למשפחה קבע כי ביחס קיבל את הטענה תוך כדי שקובע חלוקה בהתאם לגיל הילדים וקובע כי לבן הגדול המזונות יעמדו על 2,000 שקלים. לילד השני הקטן הוא פסק מזונות זמניים של 3,000 שקלים, תוך שציין כי בשלב הזה יש עדיפות לגרסת האם שלפיה האב חי ברמת חיים גבוהה מאוד, ואילו היא משתכרת כ-5,600 שקלים בלבד.


האב לא השלים עם ההחלטה הזמנית ובבקשת רשות לערער שהגיש, טען כי ההצהרות של האם מחייבות והבקשה למזונות הזמניים הוגשה בחוסר תום לב. עוד הוא טען שסכום המזונות בו חויב מופרז בפרט בהתחשב בכך שהוא משתכר כ-8,000 שקלים בחודש מעבודה כיחצ"ן שכיר ואילו האם מרוויחה כ-30,000 שקלים מעבודתה כקוסמטיקאית.


השופטת החליטה לדחות את בקשת האב מבלי לבקש את תגובת האם. היא הבהירה כי התערבות בהחלטות זמניות, במזונות במיוחד, שמורה למקרים חריגים מאוד שבהם ברור שייגרם נזק ממשי והן התבססו על שיקולים מופרכים. השופטת קבעה כי המקרה הזה לא חריג ולא מיוחד. "הטענות אותן מעלה המבקש אינן מצדיקות להקדים את המאוחר ולהידרש לסכום המזונות הזמניים בשלב הביניים הנוכחי", כתבה. היא ציינה כי המבקש לא הציג איזשהו קושי מיוחד לעמוד בסכום המזונות הזמני. הבקשה שלו התבססה בעיקרה על ההתחייבות בפתקים, אלא שמדובר במסמכים קצרצרים שלא נבחנו בבית המשפט ולא אושרו על ידו.


נקודה חשובה שקבעה השופטת כי מדובר במזונות שנועדו לצרכים של הילדים ואף אחד לא בדק האם ההסכמה תואמת את האינטרס שלהם. "במצב דברים זה, 'הפתק' אינו מחייב את הקטינים, שעומדת להם זכות תביעה עצמאית למזונותיה", כתבה. עוד הדגישה השופטת כי ה"פתק" סותר את ההסכם שאושר בבית המשפט למשפחה ב-2015 לגבי הילד הגדול.


מסקנה שלי

1. פתקים והסכמים הם לא בהכרח חוזה חלוט,

2. לילדים הזכות לעמוד ולדרוש את הצרכים שלהם והם גוברים על הסכם בפתק בין ההורים.


דרך העבודה שלי כמומחה למשבר משפחתי

1. ניתוח מצב קיים

2. קביעת מטרות רצויות: שיקום , גירושין ,

4. תוכנית טקטיקה .

5. תוכנית התנהגות: איפוק , פני פוקר, איסור פעולה פזיזה.

6. ניתוח אינטרסים.

7. שיקום – תוכנית פעולה עם הצד השני הבנת מטרות משותפות

8. גירושין – בדיקת משמעות וצעדים.

9. הנחיית התנהגות עם משפחה החברים וסביבת עבודה .

10. תוכנית פעולה עם ילדים.


הטיפ הכי גדול שלי

סוף מעשה במחשבת תחילה , את הנעשה אין להשיב רק להיטיב.

58 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page