top of page

מסר מדאיג לילדים לפיו אביהם מסוכן,

לטענת האם היא נכנסה למקלט לנשים מוכות בעקבות אלימות מצד האב, ובנסיבות אלה יש לקיים את זמני השהות עם הילדים רק ב"מרכז הקשר". ביהמ"ש קבע שלא נשקפת ממנו מסוכנות

אב ל-3 שבעבר הוגש נגדו כתב אישום בגין תקיפת זוגתו לשעבר יוכל להמשיך להיפגש עם ילדיו ללא פיקוח של הרווחה – כך קבע לאחרונה בית המשפט המחוזי בחיפה. השופט חננאל שרעבי אישר את החלטת בית המשפט למשפחה להתיר לאב לקיים זמני שהות עם ילדיו בנוכחות אדם נוסף (שאיננו מטעם הרווחה) על רקע החשש שקבלת בקשת האם לקיים את המפגשים רק בנוכחות הרווחה עלולה לגרום לו לשלוח יד בנפשו.

המבקשת והמשיב ניהלו קשר זוגי משנת 2014 והביאו לעולם שלושה ילדים – בני שבע, שלוש ושנתיים. בשלב מסוים יחסי הצדדים עלו על שרטון וביוני 2022 המשיב עזב את הבית. מספר חודשים לאחר מכן, על רקע טענות המבקשת לאלימות מצד הפרוד, הוגש נגדו כתב אישום המייחס לו עבירות של תקיפה כלפיה. בנסיבות אלה קבע בית המשפט שזמני השהות של המשיב עם ילדיו יהיו מצומצמים, ללא לינה, ובנוכחות אדם נוסף.

בספטמבר 2022 פנתה המבקשת לבית המשפט למשפחה בעתירה להעביר את מפגשי המשיב עם ילדיו למרכז הקשר. לטענתה המשיב נוהג באופן אלים ותוקפני כמעט בכל פעם שהוא מגיע לאסוף או להחזיר את הילדים, עד שהיא נאלצה בשלב מסוים להיכנס עימם למקלט לנשים מוכות.

המחלקה לשירותים חברתיים תמכה בבקשה. בתסקיר שהוגש מטעמה נכתב, בין היתר, שהמשיב נמצא במצב נפשי מעורער ושקיים חשש מתגובותיו כלפי הילדים במפגש שיתקיים מחוץ למרכז הקשר. עם זאת, לתסקיר צורף מכתב מפסיכולוג המטפל במשיב מאז פרידתו מהמבקשת, בו נכתב שהעברת המפגשים למרכז הקשר עשויה לגרור את המשיב להתאבדות.

"במרכז הקשר המשיב יחוש מושפל ויחוש כי ייגזל ממנו זמן עם ילדיו, שגם ככה מרגיש לו מעט מדי", כתב הפסיכולוג.

מסר מדאיג לילדים

בסופו של יום בית המשפט למשפחה קבע שהמפגשים יימשכו מחוץ למרכז הקשר. בהחלטת השופטת רויטל באום נכתב, בין השאר, כי שינוי מתכונת המפגשים יעביר מ

שעה שמהמסמכים עולה שהוא בעיקר מסוכן לעצמו.

המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור על ההחלטה, שלטענתה מסכנת את הילדים ועומדת בניגוד מוחלט להמלצות אנשי המקצוע. לשיטת האם יש לקבוע שהמפגשים יועברו למרכז הקשר.

מנגד טען המשיב כי מפגשיו עם הילדים מתקיימים מזה למעלה מעשרה חודשים וכי הילדים אוהבים אותו ורוצים לשהות במחיצתו. הוא התכחש להיותו מסוכן להם וביקש לדחות את הבקשה.

השופט שרעבי הכריע שהמפגשים יימשכו כסדרם מחוץ לעיניהם הפקוחות של גורמי הרווחה. הוא כתב אמנם שבתסקיר הומלץ על העברת המפגשים למרכז הקשר, אולם לדבריו ההמלצה אינה מחייבת את בית המשפט.

לדבריו גורמי המקצוע בתחום הנפש שללו מסוכנות כלשהי מצד המשיב כלפי ילדיו, כאשר בהיבט זה החלטת בית המשפט למשפחה להתיר את המפגשים מחוץ למרכז הקשר הינה שקולה והוא לא רואה לנכון להתערב בה.


צפייה 1

Comments


bottom of page