top of page

גירושין, גרושה, מזונות , סבא וסבתא משלמים מזונות ילדיהם

הורים משלמים מזונות ילדיהם

הגרושה טענה שהיא קורסת תחת נטל כלכלי שבגידול הילדים.

בית המשפט קיבל את בקשתה וחייב את הוריו בתשלום מזונות זמניים

בית המשפט למשפחה באשדוד קיבל בקשה של אם לחייב את הורי בעלה לשעבר בתשלום מזונות זמניים לילדיה. לטענת האם, האב לא משלם את המזונות שנקבעו בבית הדין הרבני, וקצבת המזונות שהיא מקבלת מביטוח לאומי לא מספיקה כדי לגדל את שני הילדים לבדה. הסבים טענו להגנתם שאין להם יכולת כלכלית ושהמבקשת חיה אצל אימה ולא ממצה את פוטנציאל ההשתכרות שלה. השופטת כרמית חדד התרשמה שהמקרה מצדיק את חיובם במזונות וקבעה שעליהם לשלם לכלתם לשעבר 900 שקל בחודש.

בני הזוג לשעבר נישאו בשנת 2011 ונולדו להם בן ובת,

כיום בני 10 ו-7.5. ב-2016 הם התגרשו ובית הדין הרבני קבע שעל האב לשלם עבורם מזונות בסך 3,800 שקל לחודש.

אלא שבבקשה שהגישה האם באוקטובר 2021, היא טענה שהאב מעולם לא שילם את המזונות על רקע התמכרותו לסמים ושהייה במכון גמילה. לדבריה, היא אומנם מקבלת קצבת מזונות מביטוח לאומי, אך מדובר בסכום נמוך יותר, העומד על 2,600 שקל לשני הילדים ואינו מכסה את צרכי הילדים והוצאות הדיור, חינוך ורפואה.

האם ציינה כי אין לה שום תמיכה כלכלית ונטל גידול הילדים נופל רק עליה. לטענתה היא מתגוררת עם אימה ומשתתפת בדמי השכירות, ואם תגדיל את משכורתה דמי המזונות והסיוע בדיור שהיא מקבלת יופחתו בהתאמה.

בנסיבות אלה, טענה, יש הצדקה להטיל על החיוב במזונות על הורי האב לפי החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות

הסבים טענו מנגד כי המבקשת לא עובדת במשרה מלאה ואינה ממצאה את פוטנציאל השתכרותה. לדבריהם, אין להם יכולת כלכלית שכן הסבא עובד קשה למחייתו והסבתא מקבלת קצבה בשל מצבה הבריאותי. לשיטתם, האם יכולה להרחיב את שעות עבודתה והיא עדיין תהיה זכאית לקצבת מזונות. הם הוסיפו כי המבקשת פעלה בחוסר תום לב כי הגישה את התביעה נגדם אך לא נגד אמא שלה, שגם היא סבתא של הקטינים.

תנאים לחיוב סבא וסבתא במזונות

השופטת חדד קיבלה את הבקשה. היא הסבירה כי חיוב סבים במזונות ייעשה בשלושה תנאים מצטברים:

1. שהוכחה יכולת כלכלית של הסבים לדאוג לכל

כלתם ולכלכלת ילדיהם

2. שהקטין אינו יכול לכלכל עצמו מעבודה או ממקור אחר

3. שהקטין אינו יכול לקבל את מזונותיו מכוח חיובים המוטלים בדין על אחר, או מבן משפחה במדרג קרוב יותר.

לאחר שבחנה את הכנסותיהם הפנויות של הסבים, קבעה השופטת כי מתקיימים התנאים לחיובם במזונות.

הוכח לכאורה שהסבים בעלי יכולת כלכלית, בעוד שהכנסת האם לא מאפשרת לה לממן את כל צרכי הילדים.

השופטת חישבה את צרכי הקטינים, הוצאות המדור, הוצאות רפואיות מיוחדות וחינוך. לאחר הפחתה רעיונית של חלקה של הסבתא מצד האם - שנקבע כי גם היא צריכה להשתתף בנטל, השופטת חייבה את הורי האב לשלם למבקשת מזונות זמניים בסך 900 שקל בחודש עבור שני הילדים.

החיוב יחול רטרואקטיבית מיום הגשת הבקשה.

14 צפיות

Comments


bottom of page